Steel Door

Hindi lahat ng laban ay pinapatulan. Minsan ignore at dedma …


Hindi lahat ng laban ay pinapatulan. Minsan ignore at dedma lang, baka kasi sa b…

Hindi lahat ng laban ay pinapatulan. Minsan ignore at dedma lang, baka kasi sa bandang huli ikaw ang mag-mukhang talunan. – by; sylvia


Tags

Leave a Reply

Close