Steel Door

Máy đột dập nhôm 16 dao đa năng


Máy đột dập nhôm 16 dao đa năng

Máy đột dập nhôm 16 dao bằng hơi đa năng . Máy đột được đa năng tất cả các hệ nhôm trên thị trường hiện nay như nhôm Việt pháp, đột nhôm xingfa, đột nhôm pma, đột các hệ nhôm 55


Tags

Leave a Reply

Close